Nieuwsbrief: Heropstart Rozebroeken september 2021

Beste leden,

De werken in de Rozebroeken zijn reeds een aantal weken aan de gang. Zonder tegenslagen zouden de werken minstens 12 weken in beslag nemen. We kregen bericht van de Sportdienst dat het einde van de werken geschat wordt op eind mei.  

Gezien in het verleden een aantal keer opstartdata werden vooropgesteld, maar telkens opnieuw werden uitgesteld, willen we focussen op een normale herstart in september en zijn we reeds begonnen aan de administratieve en praktische voorbereidingen om jullie allemaal weer te mogen verwelkomen.  Ons doel is continuïteit te bieden aan onze leden. Daarom plannen we de herstart begin september 2021. Een ideaal moment: enerzijds zullen de herstellingswerken afgehandeld zijn, anderzijds zal het vaccinatiepercentage voldoen hoog zijn, om weer veilig samen te kunnen komen en te sporten. Wij kijken ernaar uit om weer te kunnen opstarten.

Het is vanzelfsprekend dat de eerder gemaakte afspraken blijven gelden.

  • Diegene die reeds hun jaarlijks lid- en trainingsgeld betaald hebben, hebben reeds de compensatie voor 2020 ontvangen.  
  • We voorzien een terugstorting van de maanden waarin niet kon gezwommen in 2021. De terugstorting, enkel op de bankrekening vermeld in jullie account op Dobberman, voorzien we van zodra we weer kunnen starten met de trainingen. 
  • De leden die hun jaarlijks lid- en trainingsgeld nog niet hebben betaald, zullen de compensatie van 2020 verkrijgen bij het inschrijven voor de resterende maanden van 2021.
  • De leden van het kleine bad die reeds betaald hebben starten de reeks van zodra dit mogelijk is: het bedrag wordt bekeken al naar gelang het aantal lessen in de reeks.
  • Er is een extra testmoment gepland voor nieuwe leden voor de Rozebroeken. Deze gaat op 2 juni door in het Strop voor de reeks die in september in de Rozebroeken zal starten. Het testmoment gaat van 17u30 tot 19u30 door. Hiervoor dient ingeschreven te worden via https://www.rgsc.be/inschrijven/, gelieve het “zwembad Rozebroeken” aan te duiden bij het inschrijven. De week voor de test zal een mail verstuurd worden met alle info (lokatie, uur, afspraken, …) omtrent het testmoment.

Je kan aanmelden op Dobberman met je email en wachtwoord via deze link: https://rgsc.dobberman.be/

Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk te beheren, horen we graag of jullie wensen te herstarten. Hoezeer we het zouden betreuren, we hebben begrip dat omwille van het lang wachten op de heropening van de Rozebroeken andere hobby’s de voorkeur hebben gekregen. We hopen dan ook op jullie begrip om dit te melden aan Nancy@rgsc.be . Waarvoor dank.

In de toekomst zullen we onze website actief gebruiken om jullie op de hoogte te houden van alle recente ontwikkelingen naast de andere gebruikelijke kanalen: dit zal terug te vinden zijn onder de rubriek “nieuws”. Gelieve deze met regelmaat te consulteren om de meest geüpdate info te kennen !

Met vriendelijke groeten

Het RGSC – team

Menu