Algemene Vergadering RGSC 16/03/2021

Op 16/03/2021 komt het bestuur samen voor een Algemene vergadering via Zoom

Agendapunten:

1. Goedkeuring verslag van de A.V. dd. 26/02/2020
2. Financieel verslag + goedkeuring
3. Verslag rekeningnazichters
4. Statuten updaten & volmacht
5. Benoeming nieuwe bestuursleden
6. Ontslag bestuursleden
7. Sportieve objectieven 2021 op korte en lange termijn
8. Activiteitenkalender 2021
9. Varia

Sportieve Groeten,

RGSC bestuur

Menu