Wanneer je de definitie van “zwemmen” zoekt, dan vind je er tientallen. Van “op het water blijven liggen” tot “competitiesport”. Dat maakt het in onze sport nu net zo moeilijk om de kwaliteit van het technische zwemmen te beoordelen.

Het streefdoel van RGSC is dat alle kinderen over de nodige zwemvaardigheden en de juiste technische bagage beschikken na vervolmaking 4.

Wie wil en/of kan heeft de mogelijkheid aan te sluiten bij de competitie-afdeling.

Menu